Medlemmar


Representantlista


Amningshjälpen                      Anna Herting, ordförande               

                                                https://www.amningshjalpen.se/foreningen/organisation/styrelse

                    


Barnmorskeförbundet             Erika Solheim

                                                leg barnmorska    

                                                https://www.barnmorskeforbundet.se/

                                         

                                                Elisabeth Hjärtmyr
                                                Barnmorska

                                                Barnsjuksköterska

                                                Amningsspecialist AMSAK
                                                Elisabeth.hjartmyr@gmail.com


Mödrahälsovården                  -

                                               


Barnläkarföreningen              https://www.barnlakarforeningen.se/


Distriktsköterskeföreningen   Josefin Johansson

                                                Distriktssköterska,

                                                Barnhälsovårdssjuksköterska, Region Uppsala.  

                                                https://distriktsskoterska.com/


Karolinska

universitetssjukhuset            Kristin Svensson                                 

                                               leg.barnmorska

                                               kristin.svensson@ki.se


AMSAK                                     Kerstin Lindahl                                               

                                                Leg. Barnmorska                                               

                                                IBCLC, AMSAK amningsspecialistmottagning

                                                kerstin.lindahl@outlook.com

                                               

                                                                                    

 AMNIS Språkrör                     Elisabeth Kylberg                                               

                                                nutritionist                                               

                                                docent                                               

                                                hjälpmamma                                               

                                                internationellt certifierad amningskonsult (IBCLC)


Samordnare för BHV              Jeanette Björnell                                             

                                               Vårdutvecklare BHV Stockholm   


Män för Jämställdhet             Mats Berggren                 

                                               Utbildare och handledare

                                               Pappagruppsledare                                             

                                               


Svensk förening för                https://www.sfog.se/start/

Obstretik och Gynekologi       

                                               

                                               


Dietisternas Riksförbund       Cecilia Hedström, leg dietist, Region VG

                                               Karin Haby, leg dietist

          

                                            


Sophiahemmets Högskola      Sofia Zwedberg, barnmorska, filosofie doktor, lector

                                               https://www.shh.se/sv/

                                               

Högskolan Kristianstad          Pernilla Ny

                                               lektor, leg Barnmorska

                                              (kursansvarig kursen Amning i nöd och lust, 7.5 hp avancerad nivå,

                                               distanskurs), pernilla.ny@hkr.se,

 

Lunds Universitets sjukhuds  Karolina Nilsson, led barnmorska, barnsjuksköterska, IBCLC                                   

                                                                                          

                                           

Amnis © All Rights Reserved