Aktuellt

AMNIS -nätverk har möten två tillfällen per termin.

Mötena hålls oftast i Stockholm men representanter runt om i landet har möjlighet att närvara via länk.

AMNIS kommande möten:


Fredag 13:e september, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-15:00

Fredag 15:e november2019, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-15:00

Onsdag 22:a januari 2020, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-15:00

Fredag 24:e april 2020, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-16:00

Torsdag 1:a oktober 2020, digitalt Zoommöte, kl 13:00-15:00

Tisdag 1:a december 2020, digitalt Zoommöte, kl 14:00-16:00

Fredag 12:e februari 2021, digitalt Zoommöte, kl 14:00-16:00

Fredag 21:a maj 2021, digitalt Zoommöte, kl 14:00-16:00


Vårdgivarguiden :

Här har amning fått en egen sida där "allt" om amning samlas. Vill du hitta policydokument, amningsutbildningar, patientinformation, vårdprogram osv så hittar du det om du klicka på

länken nedan:

Om Amning | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)


AMNINGSKOMPETENSBESKRIVNING


för hela vårdkedjan