Aktuellt

AMNIS -nätverk har möten två tillfällen per termin.

Mötena hålls oftast i Stockholm men representanter runt om i landet har möjlighet att närvara via länk.

AMNIS kommande möten:


Fredag 13:e september, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-15:00

Fredag 15:e november2019, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-15:00

Onsdag 22:a januari 2020, på Sophiahemmets högskola kl 13:30-15:00

Fredag 24:e april 2020, Sophiahemmets högskola kl 13:30-16:00

Fredag 2:a oktober 2020, på Sophiahemmets högskola kl 9:00-11:00

Fredag 27:e november 2020, Sophiahemmet högskola kl 14:00-16:00


Amnis © All Rights Reserved