Medlemmar

 

Medlemmar

 

Amningshjälpen Anna Herting Supl. Ingrid Rönn Hyttsten

 

Barnmorskeförbundet Elisabeth Hjärtmyr

Leg. barnmorska

Leg. barnspecialistsjuksköterska

Specialist i Amning

 

Mödrahälsovården Hanne Fjellvang

Samordningsbarnmorska

 

Barnläkarföreningen Anna-Karin Edstedt Bonamy

 

Distriktsköterskeföreningen Maria Öhmark och Eva Gunnarsson

 

NAFIA Elisabeth Ericson Supl. Amy Yngve

 

Amningscentrum Sofia Zwedberg och Kristin Svensson

Specialistbarnmorskor i amning.

 

AMSAK Anna Österberg

Leg. barnspecialistsjuksköt.

Distriktsjuksköterska

Internationellt certifierad amningsrådgivare - IBCLC

 

Supl. Kerstin Lindahl

Leg. Barnmorska

IBCLC

 

ILKA och Amnis Språkrör Elisabeth Kylberg

nutritionist

docent

hjälpmamma

internationellt certifierad amningskonsult (IBCLC)

 

Samordnare för BHV Jeanette Björnell

Vårdutvecklare

 

Män för Jämställdhet Mats Berggren

Utbildare och handledare

Pappagruppsledare

 

Svensk förening för Agneta Romin

Obstretik och Gynekologi specialistläkare BB/amningsmottagning

Falu lasarett

 

Dietisternas Riksförbund Agneta Hörnell

Docent, leg. Dietist

 

Expertreferenser Lars Å Hanson

Ann-Marie Widström

Anna-Berit Ransjö Arvidson

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnis © All Rights Reserved