Amningsnätverket i Sverige

Aktuellt 


2021

Nästa nordiska amningskonferens blir på Island


AMNIS

Amningsnätverket i Sverige består av utsedda representanter för:

Amningscentrum


Amningshjälpen


AMSAK (Amningssak-kunniggruppen i Stockholms läns landsting)


ILCA (International Lactation Consultant Association)


NAFIA (Nordiska Arbetsgruppen för Internationella Amningsfrågor)


Män för Jämstäldhet


Riksföreningen för Barnsjuksköterskor


Samordningsbarnmorskor


Distriktssköterskeföreningen i Sverige DSF


Samordnare för Barnhälsovårdssjuksköterskor i Sverige


SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)


Svenska Barnläkarföreningen


Svenska Barnmorskeförbundet
Amnis © All Rights Reserved