Amningsnätverket i Sverige

 

Aktuellt

AMNIS

Amningsnätverket i Sverige består av utsedda representanter för:

Amningscentrum

 

Amningshjälpen

 

AMSAK (Amningssak-kunniggruppen i Stockholms läns landsting)

 

ILCA (International Lactation Consultant Association)

 

NAFIA (Nordiska Arbetsgruppen för Internationella Amningsfrågor)

 

Män för Jämstäldhet

 

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

 

Samordningsbarnmorskor

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige DSF

 

Samordnare för Barnhälsovårdssjuksköterskor i Sverige

 

SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)

 

Svenska Barnläkarföreningen

 

Svenska Barnmorskeförbundet

 

 

 

Thanks to all participant and lecturer who made our conference so valuable and exciting as we had hoped.

 

See you in Norway next time! :-)

 

 

All conference presentations can be found here!

 

 

 

 

 

 

Amnis © All Rights Reserved